Yêu cầu Dán Trình Nick Mới

Thảo luận trong 'Nội dung đôi' bắt đầu bởi KHÁNH BỜM, 23/9/15.

 1. 13
  5
  3
  Toàn Thái Nguyên

  Toàn Thái Nguyên LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 3858 Vntrp: 3.5+ Vntrp đơn:
  Người bảo lãnh: Toàn Thái Nguyên
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @QuangHuy
  ID: Mã: 10337
  Ảnh:
  Trình thực : 2.75
  Trình đề nghị Add: 2.75+
  Ngày giờ đề nghị Add: 10/07/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. huy.jpg
 2. 13
  5
  3
  Toàn Thái Nguyên

  Toàn Thái Nguyên LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 3858 Vntrp: 3.5+ Vntrp đơn:
  Người bảo lãnh: Toàn Thái Nguyên
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @PhạmThang68
  ID: Mã: 10341
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 10/07/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. thắng.jpg
 3. 26
  2
  3
  Đạt NT

  Đạt NT VNTRP mờ
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 9414 Vntrp: 3.05 Vntrp đơn: 2.75 New
  Vntrp đơn: 2.25

  Người bảo lãnh: @Đạt NT
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Duy Tùng HB
  ID: Mã:
  Ảnh:
  Trình thực : 2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25
  Ngày giờ đề nghị Add: 14/07/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 4. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  Người bảo lãnh: Khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Vĩnh Lào cai
  Mã K2
  Trình thực : 3.0
  Trình đề nghị Add: 3.0+
  Ngày giờ đề nghị Add: 17/07/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

  • image.jpg
   image.jpg
   Kích thước:
   131.6 KB
   Đọc:
   56
 5. 506
  672
  93
  Toanduoc73

  Toanduoc73 *Phát triển Hoạt động* Từ Thiện Xã hội
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 434 Vntrp: 2.5+ Vntrp đơn: 3.0 New
  IMG_1084.JPG IMG_1084.JPG Người bảo lãnh: Toanduoc73
  Chức danh người bảo lãnh :
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : Điều Tennis
  Mã K2
  Id10372
  Trình thực : 2,75+
  Trình đề nghị Add: 3.0
  Ngày giờ đề nghị Add: 25/07/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 27/7/17
 6. 251
  199
  43
  Binh_QN

  Binh_QN
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 1667 Vntrp: 2.75 Vntrp đơn: 2.5 New
  lãnh: BinhQN
  Chức danh người bảo lãnh : Quyền bảo lãnh
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @maiduong28
  Mã K1
  Id 10370
  Trình thực : 3.0+
  Trình đề nghị Add: 3.0+
  Ngày giờ đề nghị Add: 13 giờ 7/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 7. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4454.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Đặng Tùng sport
  ID : 10401
  Mã K1
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 09/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Đặng Tùng sport thích bài này.
 8. 336
  1,089
  93
  HAILINHDUY

  HAILINHDUY
  • VNTennis Inspired Member

  Vntennis Id: 36 Vntrp: 2.35 Vntrp đơn: 2.5 New
  Người bảo lãnh: HAILINHDUY
  Chức danh người bảo lãnh: VNTennis Inspired Member
  Đề nghị add trình VNTRP cho VĐV theo chi tiết sau đây:

  1. Nick: @Chandenan1982
  ID: 10399
  Mã: K1
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ảnh:

  Nam Đắc.jpg

  2. Nick: @Trandinhthanh1977
  ID: 10400
  Mã: K1
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ảnh:
  Thành CA.jpg

  Ngày giờ đề nghị Add: 08h40 ngày 10/8/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chandenan1982 thích bài này.
 9. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4501.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Ngoc Anh HD
  ID : 10404
  Mã K1
  Trình thực : 2.0
  Trình đề nghị Add: 2.0
  Ngày giờ đề nghị Add: 14/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Ngoc Anh HD thích bài này.
 10. 683
  593
  93
  Hieurongdat

  Hieurongdat
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 17 Vntrp: 2.9 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Hieurongdat
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Nikolai
  ID : 2498
  IMG_20170815_081716.jpg
  Mã K1
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 15/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Nikolai thích bài này.
 11. 289
  160
  43
  hoangcuonghp

  hoangcuonghp
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 599 Vntrp: 2.75 Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh:hoangcuonghp
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền bảo lãnh VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : chunghp
  ID: 5619
  Mã:K1
  Ảnh: Attached chunghp.jpg
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 4h03 ngày 15/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 12. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4510.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Toàn long giang
  ID : 10409
  Mã K1
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 16/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP
  Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  Toàn long giang and chunghp like this.
 13. 217
  204
  43
  Minh sư

  Minh sư
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 94 Vntrp: 2.5+ Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Minh sư

  Chức danh người bảo lãnh: Quyền Bảo Lãnh

  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:

  Nick : Tezuka

  ID: 1225

  Mã: K2

  Trình thực : 2.25+

  Trình đề nghị Add: 2.5

  Ngày giờ đề nghị Add: 11h ngày 16/8/2017

  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế

  VNTRP.

  Các file đính kèm:

 14. 632
  696
  93
  hoàng tùng

  hoàng tùng Administrator

  Vntennis Id: 22 Vntrp: 2.65 Vntrp đơn: 3.0
  Người bảo lãnh: Hoàng Tùng

  Chức danh người bảo lãnh: Mode

  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:

  Nick :tran.tuananh2000


  ID: 10403

  Mã: K2

  Trình thực : 2.5

  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ảnh :[​IMG]

  Ngày giờ đề nghị Add: 20h ngày 22/8/2017

  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế

  VNTRP.
 15. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4604.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Tâm Quảng Ninh
  ID : 10417
  Mã K1
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 23/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP
  Tâm Quảng Ninh thích bài này.
 16. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4633.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Hà mèo
  ID : 10423
  Mã K1
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 26/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 26/8/17
  Hà mèo thích bài này.
 17. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4634.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Đức Trần Quỳnh
  ID : 10424
  Mã K1
  Trình thực : 2.75
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 26/08/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  Đức Trần Quỳnh thích bài này.
 18. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_4853.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh : Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Đức công tử
  ID : 10452
  Mã K1
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 20/09/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 27/9/17
 19. 251
  199
  43
  Binh_QN

  Binh_QN
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 1667 Vntrp: 2.75 Vntrp đơn: 2.5 New
  [​IMG]

  Người bảo lãnh: BinhQN
  Chức danh người bảo lãnh : Quyền bảo lãnh
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @TruongC7
  Mã K1
  Id 10439
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 22giờ 55 20/09/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/17
  TuanC7 thích bài này.
 20. 251
  199
  43
  Binh_QN

  Binh_QN
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 1667 Vntrp: 2.75 Vntrp đơn: 2.5 New
  [​IMG]

  Người bảo lãnh: BinhQN
  Chức danh người bảo lãnh : Quyền bảo lãnh
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @TuanC7
  Mã K1
  Id 10437
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 22giờ 55 20/09/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/17
  TuanC7 thích bài này.

Chia sẻ trang này