Yêu cầu Dán Trình Nick Mới

Thảo luận trong 'Nội dung đôi' bắt đầu bởi KHÁNH BỜM, 23/9/15.

 1. 26
  9
  8
  Thành hà nam

  Thành hà nam

  Vntennis Id: 5456 Vntrp: 3.3 Vntrp đơn: 3.0 New
  Cám ơn các anh
 2. 26
  9
  8
  Thành hà nam

  Thành hà nam

  Vntennis Id: 5456 Vntrp: 3.3 Vntrp đơn: 3.0 New
  Cám ơn các a
 3. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_3913.JPG Đề nghị Ban thẩm định add trình:
  Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : Mũi Tên
  ID: 7475
  Mã: K2
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 11h ngày 26/06/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Ảnh
 4. 13
  5
  3
  Toàn Thái Nguyên

  Toàn Thái Nguyên LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 3858 Vntrp: 3.5+ Vntrp đơn:
  Người bảo lãnh: Toàn Thái Nguyên
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @hanh kaa
  ID: Mã: 5878
  Ảnh:
  Trình thực : 2.75
  Trình đề nghị Add: 2.75+
  Ngày giờ đề nghị Add: 28 /06/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. hanh kaa.jpg
 5. 13
  5
  3
  Toàn Thái Nguyên

  Toàn Thái Nguyên LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 3858 Vntrp: 3.5+ Vntrp đơn:
  Người bảo lãnh: Toàn Thái Nguyên
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Thaicuong01091988
  ID: Mã: 5877
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/06/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. cuong dh.jpg
  Chỉnh sửa cuối: 28/6/17
 6. 13
  5
  3
  Toàn Thái Nguyên

  Toàn Thái Nguyên LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 3858 Vntrp: 3.5+ Vntrp đơn:
  Người bảo lãnh: Toàn Thái Nguyên
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @kenplu
  ID: Mã: 6995
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/06/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. mạnh 1.jpg
 7. 13
  5
  3
  Toàn Thái Nguyên

  Toàn Thái Nguyên LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 3858 Vntrp: 3.5+ Vntrp đơn:
  Người bảo lãnh: Toàn Thái Nguyên
  Chức danh người bảo lãnh:Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Dương Tuấn Sơn
  ID: Mã: 10249
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/06/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. sơn 1.jpg
  Dương Tuấn Sơn thích bài này.
 8. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Quý BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add:2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/62017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 9. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Thiện BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 3.0+
  Trình đề nghị Add:3.25
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
  Chỉnh sửa cuối: 28/6/17
 10. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Tâm BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add:2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 11. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Trung BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.25
  Trình đề nghị Add:2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 12. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Dũng BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add:2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]

  Các file đính kèm:

 13. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Tiến BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add:2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 14. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Trung BN
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add:2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 15. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Hiếu BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add:2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 18/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 16. 73
  16
  8
  Tới bg

  Tới bg LK 3.75
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 757 Vntrp: 4.0 Vntrp đơn:
  image.jpeg View attachment 9925 View attachment 9729 Người bảo lãnh: @Tới bg
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  NicK: @Cường BG
  ID:
  Mã: K1
  Anh:
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add:2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 28/6/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.[/USER]
 17. 217
  204
  43
  Minh sư

  Minh sư
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 94 Vntrp: 2.5+ Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Minh sư

  Chức danh người bảo lãnh: Quyền Bảo Lãnh

  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:

  Nick : Kiên samurai

  ID: 10305

  Mã: K2

  Trình thực : 2.5+

  Trình đề nghị Add: 2.75

  Ngày giờ đề nghị Add: 11h ngày 29/6/2017

  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế

  VNTRP.

  Các file đính kèm:

  Kiên Samurai thích bài này.
 18. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  image.jpg Đề nghị Ban thẩm định add trình:
  Người bảo lãnh: Khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @punkrock
  Mã: K2
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 11h ngày 5/7/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

 19. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  image.jpg Đề nghị Ban thẩm định add trình:
  Người bảo lãnh: Khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh:mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Ngọc dự án
  Mã: K2
  Trình thực : 2.75
  Trình đề nghị Add: 2.75+
  Ngày giờ đề nghị Add: 11h ngày 5/7/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 20. 306
  9,999
  93
  long giấy

  long giấy Administrator Thành viên BQT

  Vntennis Id: 6 Vntrp: 2.7 Vntrp đơn: 3.0
  Người bảo lãnh: Long Giâyd
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  1. Nick : Thắng Trê
  ID: Mã:
  Ảnh:
  received_10209329127647097.jpeg
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.5
  2. Nick: Tú Bột
  Ảnh:
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 06/07/2017
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

Chia sẻ trang này