TOÀN BỘ VIDEO - HÌNH ẢNH GIẢI LOA THÀNH 2015

Thảo luận trong 'Tennis Đông Anh' bắt đầu bởi DATGIA`, 8/10/15.

 1. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  HAILINHDUY thích bài này.
 2. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  I. GIẢI ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO :

  - Vô Địch : Ông Phạm Văn Châm - Ông Hoàng Văn Lịch

  - Giải Nhì : Ông Trần Đình Nam - Ông....

  II. GIẢI ĐÔI NAM TRÌNH 6.25 :

  - Vô địch : Vương Chim Sẻ - Phong Gió (LTC)

  - Giải Nhì : Thắng Bưu - Trung Khánh Hòa (Doanh Nghiệp)

  - Đồng Giải Ba : Nguyên Chã - Thắng Còi(Thành Công) , Đương chủ tịch - Danh Ahi(Doanh Nghiệp)

  [​IMG]

  III. GIẢI ĐÔI NAM TRÌNH 5.5 :

  - Vô địch : Nguyên Lốp - Duẩn Thuế (Diễn Đàn)

  - Giải Nhì : Hùng 36 - Tuấn Công Thương(Doanh Nghiệp)

  - Đồng Giải Ba : Bình Còi - Phú Béo(Ấp Tó City), Hiệp Black - Quyền Hói(LTC)

  [​IMG]

  IV. GIẢI ĐÔI NAM TRÌNH 5.0 :

  - Vô địch : Đạt Già - Kiên Inox (Ấp Tó City)

  - Giải Nhì : Thanh Béo - Tưởng Tomas(LTC)

  - Đồng Giải Ba : Đức Chánh - Khương Tử Nha(TNTM), Hùng Nhạt Toẹt - Thắng Xóm Ngoài(Diamond)

  [​IMG]

  V. GIẢI ĐÔI NAM TRÌNH 5.0 TUỔI 46 TRỞ LÊN:

  - Vô địch : Thành Bóng Chuyền - Xuân NN (Bưu Điện)

  - Giải Nhì : Khéo CA - Nguyện (Thị Trấn)

  - Đồng Giải Ba : Kháng - Thọ (Bưu Điện) , Hải - Phú (Thuế)

  [​IMG]

  V. GIẢI ĐÔI NAM - NỮ:

  - Vô địch : Thiều - Phương Anh (Động Cơ Việt Hung)

  - Giải Nhì : Lụa - Bắc ( Động Cơ Việt Hung)

  - Giải Ba : Long Honda - Nhung (Ấp Tó City)
  HAILINHDUY thích bài này.
 3. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  [​IMG]IMG_5072 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5077 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5077 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5078 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5079 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5082 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5083 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5087 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5088 by quocdat19802002, trên Flickr

  [​IMG]IMG_5092 by quocdat19802002, trên Flickr

  [​IMG]IMG_5098 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5102 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5103 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5106 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5108 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5111 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5146 by quocdat19802002, trên Flickr
 4. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  [​IMG]IMG_5115 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5116 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5118 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5119 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5120 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5121 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5123 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5124 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5126 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5129 by quocdat19802002, [​IMG]IMG_5130 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5131 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5132 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5135 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5136 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5137 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5141 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5148 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5151 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5157 by quocdat19802002, trên Flickr
 5. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  [​IMG]IMG_5168 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5172 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5173 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5187 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5189 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5190 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5211 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5217 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5222 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5226 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5261 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5263 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5264 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5271 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5285 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5288 by quocdat19802002, trên Flickr
 6. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  [​IMG]IMG_5289 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5290 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5291 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5292 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5293 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5295 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5299 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5300 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5301 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5302 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5303 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5305 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]IMG_5306 by quocdat19802002, trên Flickr[​IMG]
 7. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
 8. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
 9. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  To be continue...
  toiyeumu thích bài này.
 10. 336
  1,089
  93
  HAILINHDUY

  HAILINHDUY
  • VNTennis Inspired Member

  Vntennis Id: 36 Vntrp: 2.35 Vntrp đơn: 2.5 New
  Chúc mừng Tân gia của tennis Đông Anh!
  Chúc Đạt Già và anh, chị em thành viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  toiyeumu and DATGIA` like this.
 11. 80
  66
  18
  DATGIA`

  DATGIA`
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 408 Vntrp: 3.0 Vntrp đơn:
  Anh lúc nào cũng rất chu đáo..!
  Hùng 36 and toiyeumu like this.
 12. 4
  3
  3
  Hùng 36

  Hùng 36

  Vntennis Id: 2103 Vntrp: 2.25+ Vntrp đơn:
  Đạt già đăng hoành tráng quá..
 13. 6
  1
  3
  Dũng Cầu Cả

  Dũng Cầu Cả

  Vntennis Id: 2128 Vntrp: 2.25+ Vntrp đơn:
 14. 6
  1
  3
  Dũng Cầu Cả

  Dũng Cầu Cả

  Vntennis Id: 2128 Vntrp: 2.25+ Vntrp đơn:
  Đông Anh số 1
 15. 6
  1
  3
  Dũng Cầu Cả

  Dũng Cầu Cả

  Vntennis Id: 2128 Vntrp: 2.25+ Vntrp đơn:
  LTC số là số 2
 16. 6
  1
  3
  Dũng Cầu Cả

  Dũng Cầu Cả

  Vntennis Id: 2128 Vntrp: 2.25+ Vntrp đơn:
  Cường béo là số 3
 17. 4
  3
  3
  Hùng 36

  Hùng 36

  Vntennis Id: 2103 Vntrp: 2.25+ Vntrp đơn:
  Smiley ville mới là số 1
 18. 3
  2
  3
  THANH MẸC

  THANH MẸC

  Vntennis Id: 2248 Vntrp: Vntrp đơn:
  Đông Anh làm giải bao giờ nhìn cũng rất chuyên nghiệp...<):)
  neuyeuthiphainoi thích bài này.
 19. 23
  0
  1
  c1256311216

  c1256311216

  Vntennis Id: 7778 Vntrp: Vntrp đơn:
  thu mua phieu sieu thi giá tốt nhất trên toàn quốc, chúng tôi sẽ thu mua tận nơi các loại phiếu siêu thị, mời tham khảo bảng giá sau đây nha, cám ơn mọi người ủng hộ Long

  Coop 100k thu 96
  Bigc 100k thu 94k
  Esstem 100k thu 94k
  Vinmart 100k thu 94k
  Aeon Citi, Lotte 100k thu 90k

  Liên hệ ngay: 0916 947 646 Long - thumuaphieusieuthi.com
 20. 4
  0
  1
  linhtruong118

  linhtruong118

  Vntennis Id: 9139 Vntrp: Vntrp đơn:
  Bài viết có rất chi tiết và có nhiều thông tin hữu ích. Mình nghĩ là nó sẽ rất có ích cho người đang cần nó. Tặng bác 1 like, mong rằng bác sẽ có nhiều chia sẻ hữu ích hơn tới cộng đồng!

Chia sẻ trang này