Điểm thưởng dành cho Nho_công tử

 1. 10
  Thưởng vào: 10/10/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 2
  Thưởng vào: 27/9/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 27/9/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.