Yêu cầu Dán Trình Nick Mới

Thảo luận trong 'Nội dung đôi' bắt đầu bởi KHÁNH BỜM, 23/9/15.

 1. 1,347
  2,122
  113
  Dũng Bảo Khánh

  Dũng Bảo Khánh
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 45 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 2.25
  IMG_1574.JPG Người bảo lãnh: Dũng Bảo Khánh
  Chức danh người bảo lãnh: VNTennis Inspired
  Đề nghị add trình VNTRP cho VĐV theo chi tiết sau đây:

  Nick: @Toàn Thuỵ Khuê
  ID: 6062
  Mã: K1
  Trình thực: 2.75
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 16h37 ngày 02/11/2016 Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP. Ảnh:
  Phương Nguyễn thích bài này.
 2. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  image.jpg Người bảo lãnh: khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Hiếu Hồ Tây
  Ảnh :
  Mã K2
  Trình thực 3.0
  Trình đề nghị add 3.0+
  Ngày giờ đề nghị add 3/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh cho Vdv trên là chính xác

 3. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  Người bảo lãnh: khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @hưng kim mã
  Ảnh :
  Mã K2
  Trình thực 2.75+
  Trình đề nghị add 3.0
  Ngày giờ đề nghị add 3/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh cho Vdv trên là chính xác

  Các file đính kèm:

  • image.jpg
   image.jpg
   Kích thước:
   504.3 KB
   Đọc:
   46
  Chỉnh sửa cuối: 3/11/16
 4. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  Người bảo lãnh: khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Vượng Tây Hồ
  Ảnh :
  Mã K2
  Trình thực 2.75+
  Trình đề nghị add 3.0
  Ngày giờ đề nghị add 3/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh cho Vdv trên là chính xác

  Các file đính kèm:

  • image.jpg
   image.jpg
   Kích thước:
   403.7 KB
   Đọc:
   44
 5. 509
  639
  93
  neuyeuthiphainoi

  neuyeuthiphainoi Hỏa Nữ Thành viên BQT

  Vntennis Id: 10 Vntrp: 2.05 Vntrp đơn: 2.25 New
  Người bảo lãnh: @neuyeuthiphainoi
  Chức danh người bảo lãnh: admin
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @LinhEVN
  Mã: K1
  Ảnh:
  IMG_1923.JPG
  Trình thực : 2.0+
  Trình đề nghị Add: 2.0+
  Ngày giờ đề nghị Add: 14h40 5/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Phương Nguyễn thích bài này.
 6. 217
  204
  43
  Minh sư

  Minh sư
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 94 Vntrp: 2.5+ Vntrp đơn: 2.75 New
  Người bảo lãnh: Minh sư
  Chức danh người bảo lãnh: XLead
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : BCD
  ID: 6765
  Mã: K1
  Ảnh:
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 14h ngày 06/11/2016.
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

 7. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh: @DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick :@Tuenv
  ID:1187
  Mã K2
  Trình thực 2.5
  Trình đề nghị add 2.5+
  Ảnh:
  IMG_1604.JPG
  Ngày giờ đề nghị add 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh cho Vdv trên là chính xác
  NTD and Khanhbell89 like this.
 8. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh: @DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick :@Truongquanghai
  ID:6670
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpeg
  Trình thực : 2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h. ngày 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho vdv trên là hoàn toàn chính xác.
  Khanhbell89 thích bài này.
 9. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: Quyền BL VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick :@zhiming
  ID: 1218
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpeg
  Trình thực : 2.5+
  Trình đề nghị Add: 2.75
  Ngày giờ đề nghị Add: 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 6/11/16
  Khanhbell89 and zhiming like this.
 10. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @NTD
  ID: 6767
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpeg
  Trình thực :2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h20. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 11. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @searain91
  ID: 1193
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpg
  Trình thực :2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h30. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 12. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Khanhbell89
  ID: 6771
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpg
  Trình thực :2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h20. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 13. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @tutau
  ID: 6751
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpg
  Trình thực :2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h40. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.

  Các file đính kèm:

  • image.jpg
   image.jpg
   Kích thước:
   1.1 MB
   Đọc:
   45
 14. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Hưng Nova
  ID: 6774
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpg
  Trình thực :2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h20. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 7/11/16
 15. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Ngà Voi
  ID: 6773
  Mã: K1
  Ảnh:
  image.jpeg
  Trình thực : 2.0
  Trình đề nghị Add: 2.0
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h20. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  Chỉnh sửa cuối: 6/11/16
 16. 155
  108
  43
  DONKIHOTE

  DONKIHOTE LK 3.5+
  • Quyền bảo lãnh VNTRP

  Vntennis Id: 141 Vntrp: 3.75+ Vntrp đơn: 3.5 New
  Người bảo lãnh:@DONKIHOTE
  Chức danh người bảo lãnh: VNTRP
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Phương Nguyễn
  ID: 6764
  Mã: K2
  Ảnh:
  image.jpeg
  Trình thực :2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5+
  Ngày giờ đề nghị Add: 21h20. 6/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 17. 509
  639
  93
  neuyeuthiphainoi

  neuyeuthiphainoi Hỏa Nữ Thành viên BQT

  Vntennis Id: 10 Vntrp: 2.05 Vntrp đơn: 2.25 New
  Người bảo lãnh: @neuyeuthiphainoi
  Chức danh người bảo lãnh: admin
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Phượng Bích PT
  Mã: k1
  Ảnh:
  IMG_2111.JPG
  Trình thực : 2.25+
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 7/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  searain91, NTD and DONKIHOTE like this.
 18. 306
  9,999
  93
  long giấy

  long giấy Administrator Thành viên BQT

  Vntennis Id: 6 Vntrp: 2.7 Vntrp đơn: 3.0
  Người bảo lãnh: long giấy
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @anhtt
  Mã: K2
  Ảnh:
  IMG_20161107_134838.jpg
  Trình thực : 2.25
  Trình đề nghị Add: 2.25+
  Ngày giờ đề nghị Add: 7/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
  searain91, DONKIHOTE and anhtt like this.
 19. 632
  696
  93
  hoàng tùng

  hoàng tùng Administrator

  Vntennis Id: 22 Vntrp: 2.65 Vntrp đơn: 3.0
  Người bảo lãnh: Hoang Tung
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @đoàn vp
  Mã: K1
  Ảnh:

  [​IMG]
  Trình thực : 2.5
  Trình đề nghị Add: 2.5
  Ngày giờ đề nghị Add: 7/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh add trình cho VĐV nói trên là chính xác. Nếu sai sẽ xử lý theo quy chế VNTRP.
 20. 131
  92
  43
  KHÁNH BỜM

  KHÁNH BỜM Thành viên BQT

  Vntennis Id: 9 Vntrp: 2.6 Vntrp đơn: 3.0 New
  Người bảo lãnh: khánh bờm
  Chức danh người bảo lãnh: Mod
  Đề nghị Add Trình cho VĐV theo chi tiết sau đây:
  Nick : @Dũng ATP
  Ảnh :
  Mã K2
  Trình thực 2.25
  Trình đề nghị add 2.25+
  Ngày giờ đề nghị add 9/11/2016
  Tôi xin cam đoan bảo lãnh cho Vdv trên là chính xác

  Các file đính kèm:

  • image.jpg
   image.jpg
   Kích thước:
   351.7 KB
   Đọc:
   47

Chia sẻ trang này