Bảng Điểm

Player

vntennis.org

6.0

WIN
LOST
AVG
Loại điểm
Khu vực
Sắp xếp
Tên vđv
Min
Max
Binh QN
Binh QN
@Binh QN
285
Toàn Từ Liêm
Lưu Văn Toàn
@Toàn Từ Liêm
4.25
Tuyển VT6
Tuyển VT6
@Tuyển VT6
4.1
SAITHU
SAITHU
@SAITHU
4.0
Thắng Còi
Thắng Còi
@Thắng Còi
3.9
XN_RUOUVANG
XN_RUOUVANG
@XN_RUOUVANG
3.9
MạnhChimay
Mạnh Chimay
@MạnhChimay
3.75
djokotom
djokotom
@djokotom
3.75
Bình VNT
Bình VNT
@Bình VNT
3.75
Hadonic
Hadonic
@Hadonic
3.75
Dạy Tennis Đạt Phát
Dạy Tennis Đạt Phát
@Dạy Tennis Đạt Phát
3.75
Hieunongtrung
Hieunongtrung
@Hieunongtrung
3.65
LongPOLO
LongPOLO
@LongPOLO
3.6
Dũng Kevill
Dũng Kevill
@Dũng Kevill
3.55
chính volley
chính volley
@chính volley
3.5
$.A.G.A.S.S.I.$
$.A.G.A.S.S.I.$
@$.A.G.A.S.S.I.$
3.5
Thành Hà Nam
Nguyễn Văn Thành
@Thành Hà Nam
3.5
Hưng ĐA
Nguyễn Thanh Hưng
@Hưng ĐA
3.5
Phuc_HY
Trịnh Huy Phúc
@Phuc_HY
3.5
Minh smash
Dương Bình Minh
@Minh smash
3.5
Hiển thị 1 - 20 (trong 189 thành viên)