Bảng Điểm

Player

vntennis.org

6.0

WIN
LOST
AVG
Loại điểm
Khu vực
Sắp xếp
Tên vđv
Min
Max
Toàn Từ Liêm
Lưu Văn Toàn
@Toàn Từ Liêm
4.5
Bảo Béo
Bảo Con
@Bảo Béo
4.5
Tài Gỗ
Tài Gỗ
@Tài Gỗ
4.25
Trung Khánh Hòa
Trung Khánh Hòa
@Trung Khánh Hòa
4.25
Hòa Hà Nam
Hòa Hà Nam
@Hòa Hà Nam
4.25+
SAITHU
SAITHU
@SAITHU
4.0
Tùng Hải Phòng
Tùng Hải Phòng
@Tùng Hải Phòng
4.0+
Tuyển VT6
Tuyển VT6
@Tuyển VT6
4.0
Hoàng Bảo Long
Hoàng Bảo Long
@Hoàng Bảo Long
4.0+
Ngô Văn Đang
Ngô Văn Đang
@Ngô Văn Đang
4.0+
XN_RUOUVANG
XN_RUOUVANG
@XN_RUOUVANG
4.0
Vũ Chuột Con
Vũ Chuột Con
@Vũ Chuột Con
4.0+
Ba Dứa
Ba Dứa
@Ba Dứa
4.0+
Vũ Khánh Hòa
Vũ Khánh Hòa
@Vũ Khánh Hòa
4.0+
MạnhChimay
Mạnh Chimay
@MạnhChimay
3.75
djokotom
djokotom
@djokotom
3.75
Bình VNT
Bình VNT
@Bình VNT
3.75
Triết Bóng Bàn
Lý Minh Triết
@Triết Bóng Bàn
3.75+
Hadonic
Hadonic
@Hadonic
3.75
Thắng Còi
Thắng Còi
@Thắng Còi
3.75+
Hiển thị 1 - 20 (trong 256 thành viên)